להזמנות: 03-6166177

משפחת קלוגמן

בעת נעילת שער...

מוטי, מורידים לכבודך את הכובע,
ומציינים, כי היית על הגובה.
טיפחת, פיתחת, ועשית חייל במלאכת האירוח.
ירדת אל העם, והעלית לו את מצב הרוח.
אהבה והערצב רכשת על המצויינות שבהארחה,
יאה ומכובדת התנהלותך וראויה להערכה
ברא כרעא דאבוה, ואף ביתר שאת,
נברכך, שה' יצליח דרכך בכל עת.
בכל אשר תפנה תשרה הברכה,
ותמשיך לעשות חיל ברוב הצלחה,
מאחלים מכל הלב, ידידי המשפחה.
 
מנחם קלוגמן ומשפחתו
 
ברכה מיוחדת עם הרבה תודות והערכה לצוות העוזרים הנאמן, המסור והלבבי,
ר' חיים הי"ו ור' אבי הי"ו
וכל הנלווים להם
הייתם נהדרים ומקסימים!
יישר כוחכם
והרבה הצלחה בהמשך הדרך!