להזמנות: 03-6166177

משפחת לרר

לחברי צוות "מעגלים"

ובמיוחד לאיש היחיד והמיוחד הרב החסיד ר' מיכאל איבינבאום
התודה והברכה על האירוח המיוחד והנפלא על כל המשתמע, הטיולים, האוכל וכו'.
תזכו לשנה טובה ומבורכת, כתיבה וחתימה טובה ותזכו לשנים טובות ומבורכות, ותמשיכו בפועלכם להנות את הציבור בהמשך אירוחכם.
כה לחי עוד שנים רבות וטובות אמן.
 
מאחלים
זהבה ומנחם לרר