להזמנות: 03-6166177

רחל סלר

לר' מיכאל איבנבוים ולכל משפחת "מעגלים"

זו לי הפעם הראשונה במעגלים
מפעימה השהיה הנהדרת
מעבר למילים.
כל אשר ספרת לי ושמעתי
הם כאין וכאפס
לאשר בעצמי חוויתי.
המשיכו לעשות חיל, להנות וליהנות
ואת אורחיכם בחופשות נעימות לזכות.
 
בברכת יישר כח לאוי"ט אמן
מברכת רחל סלר