להזמנות: 03-6166177

חופשת קיץ 2017 בברדונקיה איטליה - מחירים

  

טיולים:

למזמינים מראש (תשלום במשרד בלבד לפני היציאה) – מחיר חבילת טיולים לנוסע 1000 ₪

כולל כניסות לאתרים 5 (טיולים) .

הרישום לטיולים מבוסס על העיקרון "כל הקודם זוכה"! ויעשה בהתאם לסדר קבלת התשלום,

רישום אורחים לטיולים במלון הינו על בסיס מקום פנוי בלבד ומחיר טיול לנוסע הוא 280 ₪ .

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

תנאי השתתפות ומידע כללי

דמי רישום- ₪ 1500 יגבו בעת ביצוע ההזמנה, ולא יוחזרו בשום מקרה

תנאי תשלום - עד 5 תשלומים שווים בכרטיס אשראי ללא ריבית מרגע ההרשמה (בתשלום בכרטיס אשראי יתווסף 3% עמלת כרטיס אשראי).

ביצוע הנופש - המארגנים יהיו רשאים לבטל כל טיול מכל סיבה שהיא, לרבות אם מספר המשתתפים אינו מצדיק ביצוע הטיול. הודעה על ביטול הטיול תמסר ע"י המארגנים לנוסע תוך פרק זמן סביר לאחר קבלת ההחלטה על ביטול הטיול. כספים ששולמו, יוחזרו לנוסע עד 15 יום מיום הודעה על הביטול.

טיסות - מחירי הטיסות המפורסמים נכונים ליום הדפסת המחירון.יתכנו שינויים במחירים ויש לבדוק מחיר סופי לפני היציאה.

דמי ביטול - במקרה של ביטול מכל סיבה שהיא החל מ 13 - ימי עבודה ועד 7 ימי עבודה לפני מועד יציאת הטיול, יחויב הנוסע בסך של  1800 ₪ - במקרה של ביטול מכל סיבה שהיא החל מ 6 - ימי עבודה ועד למועד יציאת ה יחויב, טיול הנוסע בסך של 3200 ₪ - במקרה של ביטול אחרי כירטוס כרטיסי טיסה , יחויב הנוסע במחיר מלא של כרטיס הטיסה.

מטען - מטען הנוסע יכלול מזוודה בינונית אחת, אשר משקלה הכולל לא יעלה על 20 ק"ג ותיק יד לכל נוסע. עבור מטען עודף תגבה חברת התעופה תשלום נוסף מהנוסע. מסמכים-הוצאת דרכון, בדיקת תוקפו והארכת תוקפו הם באחריותו של הנוסע.

סיורים ובילויים נוספים - אשר נזכרו כאפשרות אינם כלולים במחיר הטיול והינם בגדר הצעה בלבד לבחירתו החופשית של הנוסע. סיורים אלו יאורגנו ע"י המדריכים, תמורת תשלום שמפורט הדך מידע שיחולק ע"י המארגנים ומותנה במספר משתתפים מינימלי.

שערי מטבע - מחירי הטיולים מבוססים על תעריפי עלות השירותים בארץ ובחו״ל, תעריפי הטיסות, שיעורי ההיטלים בארץ, המיסים ואגרות ושערי החליפין של היורו לשקל, כל תוספת עלות הנובעת משינוי באחד המרכיבים הנ״ל, לרבות שינוי בשערי המטבע ותעריפי הטיסות, התייקרות דלק תחול על הנוסע בלבד. כל השערים וכל העמלות נעשים לפי היתר עסקה המופיע בספר ברית פנחס.

זיכויים והחזרים -נוסע אשר יפסיק את השתתפותו בטיול במהלכו לא יהיה זכאי לקבל החזר כלשהו של כספים ששולמו על ידו.

נזקים,ביטוח - אין המארגנים אחראים לנזקי הנוסע שיגרמו כתוצאה מתאונות,מחלות, נזק למטען או כל נזק ישיר או עקיף העלול להיגרם לנוסע במהלך הטיול. המארגנים מציעים לנוסע לבטח עצמו , על חשבונו, בביטוח אישי מקיף ונרחב הכולל ומכסה את האירועים והנזקים המתוארים לעיל.

ט.ל.ח

"טעמו של נופש גרוע נשאר זמן רב אחרי שפג טעמו הטוב של המחיר הנמוך"